kl-GLda-DK
  |  Register
You are here : Saqqaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 GUX Nuuks Forårsshow 2015
Kulturfagsdage på GUX Nuuk

For alle 1g'erne var uge 45 noget helt særligt. 4., 5. og 6. nov. blev der afholdt temadage i kulturfag om PUISI, sæl, med inspiration fra GUX-Aasiaat. I de tre dage lærte samtlige 1.g'ere i blandede hold om sælen ud fra de forskellige studieretningers vinkler: sæler og design, sæler og metode, sæler og politik, sælers historiske betydning, sæler med naturvidenskabelige øjne osv. Eleverne fik hermed snuset til de GUX's studieretninger, mødt en masse nye mennesker og ikke mindst: blev klogere på sælens betydning i Grønland"

Se nogle billeder fra kulturfagsdagene her:

 Studieretninger 2015